Mazive masti za valjne i klizne ležaje

INA LIS 1

Litijeve višenamjenske masti mineralne osnove. Gradacija NLGI 1 se preporuča za podmazivanje malih valjnih i kliznih ležaja u uvjetima velikih brzina i kod radnih temperatura od -30 do 110 °C, a kratkotrajno i do 120 °C.

INA LIS 2

Gradacija NLGI 2 je prikladna za podmazivanje srednje velikih valjnih i kliznih ležaja, zglobova, vodilica i drugih strojnih elemenata pri srednjim i velikim brzinama i kod radnih temperatura od -30 do 120 °C.

INA LIS 3

Gradacija NLGI 2 je prikladna za podmazivanje srednje velikih valjnih i kliznih ležaja, zglobova, vodilica i drugih strojnih elemenata pri srednjim i velikim brzinama i kod radnih temperatura od -30 do 120 °C.

INA EKS HD 0

Kalcijeve EP mazive masti mineralne osnove za podmazivanje opterećenih valjnih ležaja, čak i u prisutnosti vlage i vode. INA EKS HD 0 i HD 1 se zbog dobre pumpabilnosti preporučuju za primjenu u automatskim centralnim sustavima, naročito tanjih plastičnih vodova i sličnim sustavima u poljoprivrednoj mehanizaciji.

INA EKS HD 1

Kalcijeve EP mazive masti mineralne osnove za podmazivanje opterećenih valjnih ležaja, čak i u prisutnosti vlage i vode. INA EKS HD 0 i HD 1 se zbog dobre pumpabilnosti preporučuju za primjenu u automatskim centralnim sustavima, naročito tanjih plastičnih vodova i sličnim sustavima u poljoprivrednoj mehanizaciji.

INA EKS HD 2

Kalcijeve EP mazive masti mineralne osnove za podmazivanje opterećenih valjnih ležaja, čak i u prisutnosti vlage i vode. INA EKS HD 0 i HD 1 se zbog dobre pumpabilnosti preporučuju za primjenu u automatskim centralnim sustavima, naročito tanjih plastičnih vodova i sličnim sustavima u poljoprivrednoj mehanizaciji.

Mazive masti za valjne i klizne ležaje koji rade u posebnim uvjetima

INA Lipleks S EP 2

Litijeve kompleksne EP masti mineralne osnove prikladne za valjne i klizne ležaje u strojevima te za poljoprivrednu ...

INA Lipleks S EP 3

Litijeve kompleksne EP masti mineralne osnove prikladne za valjne i klizne ležaje u strojevima te za poljoprivrednu ...

INA LIS EP 2

INA LIS EP 2 je litijeva EP-maziva mast mineralne osnove prikladna za podmazivanje svih srednjih i velikih valjnih i...

INA LIS MOS EP

Litijeva EP mast mineralne osnove s dodatkom MoS2. Upotrebljava se za podmazivanje svih vrsta ...

INA GKS

Kalcijeva mineralna mast s koloidnim grafi tom za klizne ležaje i zglobove građevinskih, poljoprivrednih i rudarskih ...

INA LIS Sint EP

Litijeva EP mast sintetičke osnove za podmazivanja ležaja instrumenata i uređaja koji rade kod vrlo niskih temperatura ...

INA LIS Vitem EP

Litijeva kompleksna visokotemperaturna prianljiva EP mast, sintetičke osnove, za podmazivanje valjnih i kliznih ...

INA Bapleks T

Barijeva kompleksna EP mast mineralne osnove služi za podmazivanje svih vrsta ležaja koji dolaze u dodir s vlagom ...

INA LIS EPM **

Višenamjenska litijeva maziva mast koja sadrži inhibitore oksidacije i korozije i djelotvorni EP aditiv za poboljšanje ...

INA LIS EP S 2

Litijeva EP-maziva mast mineralne osnove. Sadrži komponentu koja poboljšava prianljivost i smanjuje ...

INA Bentona MOS

Mast mineralne osnove ugušćena modificiranom glinom uz dodatak MoS2. Koristi se za podmazivanje valjnih i kliznih ...

INA LIS EP 1

INA LIS EP 1 je litijeva EP-maziva mast prikladna za podmazivanje valjnih i kliznih ležaja koji rade kod nižih radnih temperatura...

Mazive masti za centralne sustave podmazivanja

INA LIS EP 00

Polutekuća prianljiva litijeva EP-maziva mast pogodna za centralne sustave podmazivanja s dugačkim vodovima u uvjetima ...

INA LIS CS EP

Polutekuća litijeva EP mast sintetičke osnove. Posebno se preporuča za centralno podmazivanje ležaja teretnih vozila ...

Biorazgradljive mazive masti

INA Bioma EP 2

Brzo biorazgradljive litijeve/kalcijeve EP masti na osnovi sintetičkih estera. Posjeduju vodopravnu dozvolu. Gradacija NLGI 00...

INA BIOMA EP L**

Brzo biorazgradljiva potpuno tekuća litijeva/kalcijeva EP mast na osnovi sintetičkih estera. Posebno razvijena za...

Masti za porinuće brodova