Hidraulička ulja i tekućine

HIDRAOL EP A 46

INA Hidraol EP A 46 je visokokvalitetno mineralno bezpepelno hidraulično ulje. Proizvedeno je iz rafiniranih baznih ulja ...

INA Hidraol HD

Hidraulička ulja mineralne osnove razine kvalitete ISO 6743/4 HM, ISO 11158 HM i DIN 51524/Teil 2 HLP. Služe za punjenje ...

INA Hidraol HDS

Visokokvalitetna mineralna hidraulička ulja visokog indeksa viskoznosti i vrlo dobrih niskotemperaturnih svojstava ...

Biorazgradive hidrauličke tekućine

INA BIO hidraol HEES

Biorazgradljivo hidrauličko ulje na osnovi sintetičkih estera. Služi za primjenu u gospodarstvu, graditeljstvu, prometu...

Vatrootporne hidrauličke tekućine

INA Hidrafluid HFC

Vatrootporna hidraulička tekućina tipa HFC na osnovi vode i glikola. Preporučuje se na mjestima gdje postoji veća opasnost....

Ulja za hidrauliku i klizne staze

INA Polar HG

Visokokvalitetna ulja za podmazivanje kliznih staza. Osobito su pogodna za primjenu u kombiniranim sustavima ...

INA Polar G

Ulja za podmazivanje kliznih staza s većim opterećenjima, osobito kod okomitih podmazivanja, gdje je moguće brže otjecanje...

Cirkulacijska ulja

INA Cirkol

Kvalitetna mineralna ulja koja sadrže aditive protiv oksidacije i korozije. Služe za podmazivanje cirkulacijskim ...

INA Cirkol ML

Posebno mineralno ulje izvanredne sposobnosti izdvajanja vode za podmazivanje Morgoil ležaja valjaoničkih stanova te ...

INA Cirkol 100 Z

Kvalitetna mineralna ulja za podmazivanje manje opterećenih zupčanika i raznih mehanizama sa srednjim i malim brzinama ...

INA Cirkol 150 Z

Kvalitetna mineralna ulja za podmazivanje manje opterećenih zupčanika i raznih mehanizama sa srednjim i malim brzinama ...

Maziva za zatvorene industrijske zupčanike

INA Epol SPS**

Sintetička ulja na osnovi polialfaolefi na i EP aditiva za podmazivanje zatvorenih zupčanika u industriji koji su tijekom ...

INA Epol SP

Sintetičko ulje za reduktore na osnovi polialkilenglikola. Koristi se za podmazivanje izrazito opterećenih industrijskih ...

INA Viskoma R

Litijeve EP mazive masti mineralne osnove za podmazivanje zatvorenih manjih zupčaničkih prijenosnika, mjenjačkih...

Maziva za otvorene zupčanike i užad

INA Viskol 10**

Bitumenska maziva velike viskoznosti i prianljivosti za diskontinuirano podmazivanje uranjanjem ili mehaničkim putem otvorenih ...

INA Viskol 15**

Bitumenska maziva velike viskoznosti i prianljivosti za diskontinuirano podmazivanje uranjanjem ili mehaničkim putem otvorenih ...

INA Viskol 20**

Bitumenska maziva velike viskoznosti i prianljivosti za diskontinuirano podmazivanje uranjanjem ili mehaničkim putem otvorenih ...

INA Viskol 40**

Bitumenska maziva velike viskoznosti i prianljivosti za diskontinuirano podmazivanje uranjanjem ili mehaničkim putem otvorenih ...

INA Viskol Fluid 40**

Bitumenska maziva velike viskoznosti i prianljivosti za diskontinuirano podmazivanje uranjanjem ili mehaničkim putem otvorenih ...

INA Viskoma G

Maziva litijeva mast na osnovi mineralnog baznog ulja, koloidnog grafi ta i posebnih dodataka. Služi za podmazivanje otvorenih, ...

Ulja za lance

INA Lancol Temp Plus

Sintetičko visokotemperaturno ulje za podmazivanje lanaca tekstilnih strojeva za sušenje i termofiksiranje, lanaca...

INA Biolancol

Biološki brzo razgradljivo ulje biljnog porijekla posebno razvijeno za podmazivanje lanaca motornih pila s automatskim...

INA Lancol ST 200

Mineralno mazivo ulje za podmazivanje lanaca motornih i električnih pila. Posebno se preporuča za lance pila Stihl....

Turbinska ulja

INA Turbo

Visoko kvalitetno turbinsko mineralno ulje za podmazivanje ležaja parnih, vodnih i plinskih turbina. Također se koristi kao hidraulični medij regulacijskih uređaja turbina, za podmazivanje reduktora te za

Ulja za zračne i vijčane kompresore

INA Komprina

Kvalitetno kompresorsko mineralno ulje za podmazivanje stapnih i rotornih zračnih kompresora te krilnih i vakuumskih pumpi u širokom rasponu radnih temperatura i opterećenja.

INA VIK

Mineralno ulje za vijčane kompresore. Posjeduje dobru oksidacijsku i termičku stabilnost, dobra detergentno-disperzantna svojstva te štiti od korozije. Podnosi velika opterećenja i visoke

Ulja za tekstilnu industriju

INA Teksol

Tekstilno ulje mineralne osnove, lako ispirljivo s tkanine ili pređe Zbog dobre prianljivosti spriječena je pojava kapanja na tkanine te se preporuča za podmazivanje različitih tipova strojeva z

Ulja za rashladne kompresore

INA Fungia N

Mineralno ulje naftenske osnove s vrlo niskim tecištem prvenstveno namijenjeno podmazivanju stapnih i rotornih rashladnih kompresora, gdje je ulje izloženo utjecaju amonijaka, kao rashladnog medija, u umjerenom temperaturnom području isparivanja.

Ulja za pneumatske uređaje

INA Polar

INA Polar 46 preporuča se za podmazivanje pneumatskih alata i motora koji rade kod radnih temperatura okoline ispod 5 °C, a INA Polar 100 za podmazivanje teže opterećenih pneumatskih čekića i alata kod radnih temperatura od 5 do 27 °C

Ulja za prijenos topline

INA Termanol VT

Mineralno ulje visoke termičke i oksidacijske stabilnosti. Primjenjuje se kao medij za prijenos topline u zatvorenim sustavima kod stalnih radnih temperatura do 320 °C.

INA Termanol

Mineralno ulje dobre termičke i oksidacijske stabilnosti za prijenos topline u sustavima u asfaltnim bazama, sušarama, kemijskoj, drvnoj, tekstilnoj industriji i sličnim zatvorenim sustavima do najviše temperature od 280 °C.

INA Progliterm

Sintetička tekućina za prijenos topline i dugotrajnu zaštitu od korozije na osnovi 1,2-propilen glikola, koji je manje štetan za ljude i okoliš. Preporuča se za primjenu u industrijskim sustavima

Elektroizolacijska ulja i kompaundi za kabele

INA Trafina 3000

Posebno elektroizolacijsko ulje mineralne osnove najviše razine kvalitete koje zadovoljava u radu svih vrsta i snaga transformatora, a posebno se preporuča za birače napona u transformatorima elektrolokomotiva koji rade u osobito teškim uvjetima.

INA Trafo ulje 296 X

Elektroizolacijsko ulje koje se koristi u transformatorima do 110 kV napona.

INA Izol TZ 170 **

Izolacijsko ulje mineralne osnove s dodatkom polimernih spojeva za zalijevanje kabelskih glava i spojki.

INA SMK 70 ***

INA SMK 70 je masa za punjenje i zaštitu telefonskih kabela. Posjeduje izvarednu prianljivost, otpornost na vlagu i vodu, elektroizolacijska svojstva i neutralnost na materijale u kabelima (bakar, aluminij) i polietilenski omotač.

Procesna ulja

INA Gumanol

Procesno ulje mineralne osnove pretežno parafi nsko u industriji gume i kabela za omekšivanje prilikom proizvodnje posebnih tipova kaučuka.

INA Procesno ulje N 12

Procesno ulje naftenske osnove za primjenu u staklarskoj industriji za premazivanje kalupa kod proizvodnje staklarskih proizvoda.

Sredstva za podmazivanje pri lijevanju

Ostala industrijska ulja

INA Kalibrol C

Mineralno ulje vrlo uskih granica viskoznosti za kalibriranje sustava za ubrizgavanje dizelskih goriva i goriva za uhodavanje motora prema ISO 4113.

INA Kalibrol B

Mineralno ulje vrlo uskih granica viskoznosti za kalibriranje Bosch sustava za ubrizgavanje dizelskih goriva i goriva za uhodavanje motora.

INA Instrumentol

Mineralno ulje vrlo uskih granica viskoznosti za kalibriranje Bosch sustava za ubrizgavanje dizelskih goriva i goriva za uhodavanje motora.Visoko parafi nsko aditivirano ulje najviše kvalitete

INA Oplatol 16

Ulje za odvajanje betona od kalupa u građevinarstvu. Pogodno je za primjenu kod čeličnih oplata i oplata od vodootpornih šperploča. ISO L-B.

Čista ulja za obradbu metala

INA Rezanol NMH 5 BKK

Mineralno ulje posebne neaktivne formulacije s dodatkom masne komponente za obradbu željeznih i obojenih metala honanjem te za druge postupke obradbe gdje se traži naročito mala viskoznost ulja.

INA Rezanol N 30 BKK

Posebna formulacija, univerzalno neaktivno mineralno ulje parafi nske osnove za operacije obradbe obojenih metala na alatnim strojevima i podmazivanje strojnih dijelova, a može se koristiti istovremeno i kao hidraulička tekućina.

INA Rezanol NM 22 BKK**

Neaktivno ulje za rezanje mineralne osnove s povećanim sadržajem masne komponente za operacije obradbe mekanih čelika i obojenih metala gdje dolazi do ljepljenja strugotina i gdje se zahtijeva posebna kvaliteta obrađene površine.

INA Rezanol NEP 20 BKK

Neaktivna ulja za rezanje mineralne osnove za operacije na strojevima gdje se povremeno obrađuju čelici manje do srednje čvrstoće i obojeni metali. Prikladna su za obradbe na automatima za rezanje navoja, za obradbu

INA Rezanol NEP 40 BKK

Neaktivna ulja za rezanje mineralne osnove za operacije na strojevima gdje se povremeno obrađuju čelici manje do srednje čvrstoće i obojeni metali. Prikladna su za obradbe na automatima za rezanje navoja, za obradbu

INA Rezanol NMS 37 BKK**

Neaktivno ulje mineralne osnove s povećanim sadržajem aditiva i masne komponente za obradbu obojenih metala. Koristi se za brušenje alatnih, brzoreznih i nehrđajućih čelika, za profi lno brušenje i brušenje zupčanika na brusilicama Reishauer.

INA Rezanol NMP 15 BKK**

Neaktivno zamašćeno višenamjensko rezno ulje za obradbu obojenih metala, te za obradbu ugljičnih i niskougljičnih čelika. Naročito je pogodno za obradbu obojenih metala na automatima za duboko bušenje, rezanje, tokarenje, valjanje navoja i sl

INA Rezanol NMP HD 32 BKK

Visokoučinkovito ulje za srednje i teške uvjete primjene i teškoobradive metale. Osobito se preporuča za primjenu u automatima jer osim dobrih svojstava obrade podmazuje i cijeli stroj uključujući i hidrauličke sustave.

INA Rezanol AMS 10 BKK

Mineralna aktivna ulja posebne aditivacije s povećanim sadržajem masne komponente za duboko bušenje, profilno brušenje, finalnu obradbu čelika i lijevanih metala gdje se traži manja viskoznost.

INA Rezanol AMS 20 BKK

Mineralna aktivna ulja posebne aditivacije s povećanim sadržajem masne komponente za duboko bušenje, profilno brušenje, finalnu obradbu čelika i lijevanih metala gdje se traži manja viskoznost.

INA Rezanol A HD 17 BKK

Visokoučinkovito ulje za provlačenje i duboko bušenje najteže obradivih legiranih čelika. Primjenjuje se i za urezivanje i valjanje navoja, obradbu zupčanika, prešanje, hladno kovanje kao i za ostale zahtjevne obradbe.

INA Rezanol A HD 43 BKK

Visokoučinkovito ulje za provlačenje i rezanje navoja kod najteže obradivih legiranih čelika. Prikladno je za izvlačenje i prešanje te hladno kovanje.

INA Rezanol AM HD 28 BKK**

Visokoučinkovito aktivno ulje mineralne osnove za provlačenje, urezivanje i valjanje navoja, obradbu zupčanika, ali i ostale operacije za obradbu teško obradivih čelika.

INA Rezanol AMP HD 33 BKK

Visokoučinkovito aktivno ulje mineralne osnove za provlačenje, urezivanje i valjanje navoja, obradbu zupčanika, ali i ostale operacije za obradbu teško obradivih čelika.

Maziva za obradbu metala deformacijom

INA Rezanol AM 100 BKK

Visokoučinkovito, multifunkcionalno aktivno ulje za teške operacije obradbe čelika deformiranjem i odvajanjem čestica kao što su rezanje, izvlačenje žice, profi lno reduciranje, prešanje, kovanje i sl.

INA Rezanol AM HD 130 HK BKK

Visokoučinkovito ulje mineralne osnove za hladno kovanje i valjanje vijaka. Može se koristiti i za ostale teške operacije za koje se zahtijeva visoka kvaliteta obrađene površine pri obradi čelika velike čvrstoće.

INA Rezanol TCG**

Neaktivno ulje za obradbu obojenih metala, prvenstveno aluminija, operacijama odvajanja čestica i deformiranjem. Odlikuje se brzom isparljivošću, tako da površina ostaje sjajna i suha, a pri sačmarenju nema ljepljenja. Može se primijeniti i za obradu drugih materijala, npr. drva.

Vodomješive tekućine za obradbu metala

INA Sint B

EP Sintetička tekućina za hlađenje i podmazivanje u operacijama tokarenja, glodanja, rezanja navoja, dubokog bušenja, provlačenja, izvlačenja i profi lnog brušenja teškoobradivih željeznih, obojenih i drugih materijala.

INA Sint A

Sintetička tekućina za hlađenje, ispiranje i podmazivanje pri obradi metala prvenstveno kod operacija brušenja. Pogodna je za obradu željeznih i obojenih metala te ostalih materijala kao što su keramika, drvo i sl. S vodom stvara prozirne stabilne otopine. Posjeduje vodopravnu dozvolu.

INA Bioal E

Polusintetička emulgirajuća tekućina koja pomiješana s vodom daje polutransparentnu biostabilnu emulziju. Osobito je podesna za obradbu aluminija i aluminijevih legura te ostalih obojenih metala.

INA BU Biosint HSP

Emulgirajuća tekućina za obradbu metala pri visokim brzinama i tlakovima. Pomiješana s vodom stvara radne biostabilne emulzije. Zbog visoke stabilnosti i niskog pjenjenja osobito su primjenjive u modernim CNC strojevima,

INA BU 7

Emulgirajuća tekućina koja s vodom stvara stabilnu mliječnu emulziju. Služi kod operacija obradbe metala kako odvajanjem čestica tako i deformiranjem, za obradbu čelika, željeza i obojenih metala, kod operacija brušenja, tokarenja i na automatima. Može se primijeniti i kao hidraulički medij.

Pomoćna sredstva za obradbu metala

INA BU Stabilizator

Sredstvo za suzbijanje prekomjernog razvoja mikroorganizama u vodenim tekućinama za obradbu metala. Dodaje se u radne otopine ili emulzije u koncentraciji od 0,1 do 0,15%, ovisno o jačini zagađenja.

INA Per

Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju emulzijskih sustava koje se dodaje istrošenim otopinama i emulzijama 24 sata prije pražnjenja iz obradbenog stroja u koncentraciji od 1–2%. Sadrži baktericide i visokoaktivne komponente za čišćenje.

INA Deemulzin

Sredstvo za cijepanje ili razbijanje rabljenih, iscrpljenih emulzija za obradbu metala na uljnu i vodenu fazu. Dodaje se u koncentraciji 0,2 do 0,5%, ovisno o stanju emulzije.

Ulja za termičku obradbu metala

INA Kalenol

Visokokvalitetna mineralna ulja s vrlo dobrom oksidacijskom stabilnošću širokog područja primjene. Koriste se za kaljenje alata i konstrukcijskih dijelova iz nelegiranih i niskolegiranih čelika.

INA Kalenol S 22

Ispirljiva ulja za kaljenje. Primjenjuju se prilikom termičke obradbe dijelova izrađenih iz niskolegiranih čelika te običnih ugljičnih nelegiranih čelika.

INA Kalenol S 32**

Ispirljiva ulja za kaljenje. Primjenjuju se prilikom termičke obradbe dijelova izrađenih iz niskolegiranih čelika te običnih ugljičnih nelegiranih čelika.

INA Kalenol S 68**

Ispirljiva ulja za kaljenje. Primjenjuju se prilikom termičke obradbe dijelova izrađenih iz niskolegiranih čelika te običnih ugljičnih nelegiranih čelika.

Ulja za obradbu metala elektroerozijom

INA Ulje za elektroeroziju 3

Univerzalno ulje – dielektrična tekućina, niske isparljivosti za obradbu metala elektroerozijom. Posjeduje električna svojstva prikladna za široko područje elektroerozije, za grubu i fi nu obradbu metala.

Sredstva na osnovi mineralnog ulja

INA Antoksin**

Ulje mineralne osnove sa sposobnošću istiskivanja vode za privremenu zaštitu od korozije metalnih površina dijelova,finih mehanizama, metalnih poluproizvoda (limovi, trake, profi li), te gotovih proizvoda (opruge, otpresci, vijci i dr). Nanosi se prskanjem, uranjanjem ili premazivanjem četkom.

INA Asol U

Ulje za podmazivanje i privremenu zaštitu od korozije svih vrsta streljačkog i artiljerijskog oružja i opreme. Posjeduje svojstva istiskivanja vode i ne djeluje agresivno na obojene metale. Štiti od korozije u vlažnoj i slanoj atmosferi.

INA Asol S

Specijalno ulje za čišćenje, a ujedno i dnevnu zaštitu od korozije svih vrsta streljačkog, artiljerijskog i lovačkog oružja, uklanja štetne produkte izgaranja baruta. Posjeduje svojstva istiskivanja vode i aditiv protiv otiska prstiju.

Sredstva koja sadrže otapalo

INA Antoksin Fluid M3

Sredstvo mineralne osnove uz dodatak inhibitora korozije i naftnog otapala. Posjeduje odlično svojstvo istiskivanja vlage s površine predmeta. Preporuča se za zaštitu metalnih poluproizvoda i gotovih proizvoda u zatvorenom prostoru.

Sredstva na osnovi naftnih otapala

INA Solven RAO 10

Za vanjsko čišćenje cisterni od mazuta i bitumena, te za hladno odmašćivanje motora, strojeva, alata i limova...

INA Solven RAO 11

Za hladno čišćenje jakih onečišćenja od mineralnih masnoća i bitumena, zapečenih i jako degradiranih tvari na ...

INA Solven ELO 10

Za čišćenje elektromotora, električnih sklopova, sklopki i ostale elektroopreme. Upotrebljava se kod ...

Sredstva na vodenoj osnovi

INA Solven RAV 10

Za hladno uklanjanje uljnih i masnih onečišćenja s vozila, limova, cjevovoda i drugih dijelova kod radioničkih radova...

INA Solven RAV 11

Kiselo sredstvo za vanjsko čišćenje željezničkih vagona, tramvaja i autobusa, kontejnera i cisterni, od organskih i ...

INA Solven RAV 13

Alkalno sredstvo za vanjsko čišćenje željezničkih vagona, autobusa, automobilskih motora, brodskih spremnika ...

INA Solven RAV 14

Za hladna čišćenja organskih onečišćenja u kombinaciji s čađom, pigmentima i bitumenom. Primjenjuje se za čišćenje ...

INA Solven TPV 10

Za toplo čišćenje u industriji i radionicama, za čišćenje procesne opreme, rezervoara ulja za loženje, motora, strojeva...

INA Solven TPV 12

Za skidanje kamenca u cjevovodima i opremi. Ne nagriza metalne površine, čelik i brtvene materijale. Nije pogodan za površine ...

Mazive masti za valjne i klizne ležaje

INA LIS 1

Litijeve višenamjenske masti mineralne osnove. Gradacija NLGI 1 se preporuča za podmazivanje malih valjnih i kliznih ležaja u uvjetima velikih brzina i kod radnih temperatura od -30 do 110 °C, a kratkotrajno i do 120 °C.

INA LIS 2

Gradacija NLGI 2 je prikladna za podmazivanje srednje velikih valjnih i kliznih ležaja, zglobova, vodilica i drugih strojnih elemenata pri srednjim i velikim brzinama i kod radnih temperatura od -30 do 120 °C.

INA LIS 3

Gradacija NLGI 2 je prikladna za podmazivanje srednje velikih valjnih i kliznih ležaja, zglobova, vodilica i drugih strojnih elemenata pri srednjim i velikim brzinama i kod radnih temperatura od -30 do 120 °C.

INA EKS HD 0

Kalcijeve EP mazive masti mineralne osnove za podmazivanje opterećenih valjnih ležaja, čak i u prisutnosti vlage i vode. INA EKS HD 0 i HD 1 se zbog dobre pumpabilnosti preporučuju za primjenu u automatskim centralnim sustavima, naročito tanjih plastičnih vodova i sličnim sustavima u poljoprivrednoj mehanizaciji.

INA EKS HD 1

Kalcijeve EP mazive masti mineralne osnove za podmazivanje opterećenih valjnih ležaja, čak i u prisutnosti vlage i vode. INA EKS HD 0 i HD 1 se zbog dobre pumpabilnosti preporučuju za primjenu u automatskim centralnim sustavima, naročito tanjih plastičnih vodova i sličnim sustavima u poljoprivrednoj mehanizaciji.

INA EKS HD 2

Kalcijeve EP mazive masti mineralne osnove za podmazivanje opterećenih valjnih ležaja, čak i u prisutnosti vlage i vode. INA EKS HD 0 i HD 1 se zbog dobre pumpabilnosti preporučuju za primjenu u automatskim centralnim sustavima, naročito tanjih plastičnih vodova i sličnim sustavima u poljoprivrednoj mehanizaciji.