INA Solven RAV 10

Za hladno uklanjanje uljnih i masnih onečišćenja s vozila, limova, cjevovoda i drugih dijelova kod radioničkih radova. Ne nagriza čelik, lakove, brtvene materijale i staklene površine. Koristi se razrijeđen vodom, ovisno o stupnju onečišćenja, do omjera 1:10. Posjeduje vodopravnu dozvolu.

Zadovoljava specifikacije:

-

Posjeduje uporabne dozvole:

-Volumen 10 lit.
Gustoća pri 20°C, g/cm³ °C 1,070
pH vrijednost 10%- tne otopine 9,1