Sredstva na osnovi naftnih otapala

INA Solven RAO 10

Za vanjsko čišćenje cisterni od mazuta i bitumena, te za hladno odmašćivanje motora, strojeva, alata i limova...

INA Solven RAO 11

Za hladno čišćenje jakih onečišćenja od mineralnih masnoća i bitumena, zapečenih i jako degradiranih tvari na ...

INA Solven ELO 10

Za čišćenje elektromotora, električnih sklopova, sklopki i ostale elektroopreme. Upotrebljava se kod ...

Sredstva na vodenoj osnovi

INA Solven RAV 10

Za hladno uklanjanje uljnih i masnih onečišćenja s vozila, limova, cjevovoda i drugih dijelova kod radioničkih radova...

INA Solven RAV 11

Kiselo sredstvo za vanjsko čišćenje željezničkih vagona, tramvaja i autobusa, kontejnera i cisterni, od organskih i ...

INA Solven RAV 13

Alkalno sredstvo za vanjsko čišćenje željezničkih vagona, autobusa, automobilskih motora, brodskih spremnika ...

INA Solven RAV 14

Za hladna čišćenja organskih onečišćenja u kombinaciji s čađom, pigmentima i bitumenom. Primjenjuje se za čišćenje ...

INA Solven TPV 10

Za toplo čišćenje u industriji i radionicama, za čišćenje procesne opreme, rezervoara ulja za loženje, motora, strojeva...

INA Solven TPV 12

Za skidanje kamenca u cjevovodima i opremi. Ne nagriza metalne površine, čelik i brtvene materijale. Nije pogodan za površine ...